Slovak Czech English German Polish

Piatok, 23. októbra 1998

Viď, Hospodine, v akej som úzkosti, lebo som sa veľmi priečil. Pán Boh ťa týmito slovami uisťuje o svojej ochote prijať kajúceho hriešnika. Rozhodol sa niekto z tvojich blízkych ísť vlastnou cestou? Odišiel ďaleko od Boha? Čakal sladkú chuť ovocia svojho priestupku, ona mu však na perách zhorkla? A teraz, keď premárnil svoje možnosti, keď padli jeho životné plány, keď stratil nádej, zostal sklamaný a osamelý? Alebo si to ty, ten "blízky"? Nepočúvaj nepriateľa, ktorý radí, aby si nechodil ku Kristovi, dokiaľ sa sám nezlepšíš a dokiaľ nebudeš dosť dobrý, aby si šiel k Bohu. Ak na to budeš čakať, nikdy neprídeš ku Spasiteľovi. Ak satan poukáže na tvoj "špinavý odev", odvolaj sa na sľub Pána Ježiša: Kto prichádza ku mne, nevyhodím ho. On neprepočuje ani jednu modlitbu, utiera každú i tajne vyronenú slzu.