Slovak Czech English German Polish

Sobota, 24. októbra 1998

Ja, Hospodin, znamenia táračov ruším a veštcov mením na bláznov. To, s čím dnes v cirkevných zboroch zápasíme, je naivita a ľahostajnosť mnohých. Pán Ježiš nás už dávno varoval pred táračmi, veštcami a falošnými prorokmi. Lenže Jeho varovaniu dnes málokto načúva. Ako to? Len sa dobre pozri, aké veštiace praktiky používajú tvoji "bratia a sestry". Dobre sa započúvaj, ako hovoria o horoskopoch, o usadenine v šálke kávy, o čiernej mačke a dokonca o tom: "že svedkovia Jehovovi učia vlastne to, čo my". Ako poznať falošného proroka? "Tak teda, po ovocí poznáte ich" (Mt 7,20). A aké ovocie prinášajú? Elitárstvo a falošné evanjelium prosperity. Či to je z Ducha Svätého, keď si musia radosť a stav pokoja navodiť hlasnou hudbou a extázou? Varujte sa ich, lebo prídu k vám v ovčom rúchu a budú vám chcieť zobrať Krista. Len čas ukáže, čo bolo z Ducha Božieho a čo - ako On sám hovorí - bláznovstvom.