Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 29. októbra 1998

Ó Hospodine, v úzkosti sme ťa hľadali. Ak sa nachádzame v úzkosti, máme jednoducho prosiť, hľadať, klopať. To je naša úloha, ostatné je Božie dielo. Ale čo, ak sme na všetky svoje prosby počuli iba veľké Božie mlčanie? V takom prípade treba preskúmať, či sme sa správne modlili, správne hľadali a správne klopali, alebo či sme mysleli len na svoje milé Ja a jeho pozemské potreby. Ak je to tak, naša modlitba, nech je akokoľvek naliehavá, nikdy neprenikne k trónu milosti. Ak však naša modlitba prelomila začarovaný kruh vlastného Ja, máme v Kristovi všetko "dobré" už vopred pripravené. Všetky dobré dary sú pre nás už tu ešte skôr, ako sme o ne prosili. Vykupiteľské dielo je dokončené, Slová o prosení, hľadaní a klopaní majú týmto trojitým opakovaním poukázať na vytrvalú a vážnu modlitbu. Treba však ticho čakať a počúvať, kým nezaznie "voľno", a dvere sa otvoria. Dvere sa otvoria vždy. Kristus je tými dverami k Otcovi.