Slovak Czech English German Polish

Piatok, 30. októbra 1998

Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnka a svetlo slnka bude sedemnásobné ako svetlo siedmich dní v deň, keď Hospodin obviaže zlomeninu svojho ľudu a uzdraví jemu spôsobené rany. Utrpenie človeka bez Boha je hrozné. Nevidí jednak jeho zmysel, nepozná povzbudenie veriacich bratov a sestier, je na neho celkom sám. Veriaci človek nie je uchránený bolesti, choroby, vojny, utrpenia. Ale tým ako ho prijíma, nadobúda prežívanie jeho utrpenia celkom iný rozmer. Prečo je znesiteľné? Lebo taký človek sa jednak pýta a hľadá, čo mu Boh chce v danej chvíli povedať a Boh mu to zjaví, pretože vtedy je človek vnímavejší na Jeho hlas, a jednak pozerá do budúcnosti, či blízkej alebo vzdialenej ako do zrkadla, kde vidí to, čo Boh zasľúbil a čo už aj splnil na svojom Synovi. Veď On dosiahol najväčšiu hĺbku utrpenia a povýšený bol do slávy, ktorú pripravil všetkým, ktorí s Ním pretrpia utrpenia každej doby. Koberec, ktorý sa tká, má na spodnej strane uzlíky a vyzerá chaoticky, ale pozri sa na neho z vrchu a uvidíš na ňom krásne kvety. Aj koberec tvojho života tká Ten najlepší Majster.