Slovak Czech English German Polish

Sobota, 31. októbra 1998

Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil. Človek od nepamäti hľadá vnútorný pokoj, niečo, čo by mu dodávalo istotu, že práve tak, ako žije, je to správne. Túži po uspokojení a po zmysle života. A prečo je to tak? Lebo Boh vložil do srdca človeka túžbu po pokoji, po šťastí, ale tiež ho obdaroval nádherným poznaním, že to šťastie a pokoj, ktoré človek hľadá, je v Ňom - v Bohu. On oddávna pripravil cestu spásy a stvárnil človeka tak, aby ju mohol prijať. Žiaľ, mnoho ľudí hľadá pokoj a šťastie vo veciach tohto sveta, no nenájde ho, kým nezíska pokoj s Bohom. Vyznaj svoje hriechy pod Kristovým krížom, kde zaplatil za tvoj pokoj.