Slovak Czech English German Polish

Október

Sobota, 31. októbra 1998

Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil.

Čítať ďalej: Sobota, 31. októbra 1998