Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 02. novembra 1998

Výklad Tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými. Keď sa započúvame do slov, ktoré najviac používajú ľudia okolo nás v bežnej reči, veľmi rýchlo zbadáme, že prevládajú myšlienky a slová, ktoré nehovoria o dobrom, ani nehovoria pekne. V našich ústach a hlavách sa omnoho ľahšie usadia slová, ktorými druhých ľudí ponížime, odsúdime, podceníme. Takéto slová nás nerobia rozumnými a múdrymi. Naopak, ponižujú nás v očiach blížnych. Pán Boh nám však ponúka slová do mysle i na jazyk, ktoré nesmierne pomôžu pozdvihnúť náš život i naše vzťahy k ľuďom. Pán Ježiš Kristus nie náhodou pripomína, že dostal slovo od Otca. Učí nás, ako sa ani my nemáme hanbiť hovoriť slová o Bohu a priamo Božie slová medzi ľuďmi. Kto sa im vysmeje, ten má svoje ohodnotenie v 14. žalme. My však vieme, že Božie slovo nás zachraňuje a môže zachrániť a požehnaním naplniť život každého, komu ho sprostredkujeme. Nájdime odvahu dnes povedať niekomu jednoduché, ale jasné slovo od Boha.