Slovak Czech English German Polish

Streda, 04. novembra 1998

Odpadli všetci, skazení sú napospol, niet nikoho, kto by robil dobre, niet ani jedného. Ako často zvykneme kritické slová Biblie čítať, akoby patrili "tým druhým". ONI sú skazení a hriešni, ONI smerujú do zatratenia, ONI sú neverní. Ako veľmi kontrastuje s takýmto postojom slovo Pána Ježiša: "Čo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, jedine Boh." (Mk 10,18). Toto povedal svätý Boží Syn, od ktorého nikto lepší na svete nikdy nebol. Dal nám však príklad, ako pokorne o sebe máme zmýšľať. Keby sme sa čo len trochu pokornejšie správali, o koľko ľahšie by bolo žiť. Keby sme len trochu viac dovolili Bohu, aby konal dobro cez nás, o koľko príjemnejšie by bolo žiť. Nežiadajme od Boha nejaké veľkolepé úlohy pre život, ak nie sme ochotní zvládnuť každodenné maličkosti - láskavosti, ktorým nás učí Pán Ježiš Kristus. Len dovoľme BOHU, aby v nás aj dnes pôsobil dobro pre našich blížnych.