Slovak Czech English German Polish

Piatok, 06. novembra 1998

Ja som však povedal: Nadarmo som sa namáhal, pre ničotu a márnosť strávil som svoju silu, ale moje právo je u Hospodina a odmena za moju prácu je u môjho Boha. Je koniec týždňa. Ako dobrí šafári by sme mohli aspoň trochu uvažovať, čo dobrého a správneho sme v tomto týždni vykonali v práci. Máme dojem, že je celkom zbytočné, čo sme robili? Alebo malo zmysel naše namáhanie sa. Ak nie sme si istí osohom svojej práce, rozmýšľajme, či je tá práca podľa Božej vôle. Ak áno, spoľahnime sa na Pána, že On sám nájde aj zmysel, aj osoh z toho, čo sme vykonali. My nemusíme vždy vidieť na koniec. Vernosť Božiemu vedeniu priviedla Pána Ježiša cez zdanlivú porážku ku najväčšiemu víťazstvu. Keď Ježiša mali zradiť Jeho najbližší - Peter a ostatní učeníci, nebolo ľahké zachovať vernosť a pamätať na odmenu u Boha. Ale oplatilo sa to. Nebuďme veľmi nedočkaví pri očakávaní výsledkov našej viery. Len zachovajme vernosť a Boh dá výsledky v pravý čas.