Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 09. novembra 1998

Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom, ktorého zrodila? Keby ony aj zabudli, ja na teba nezabudnem. Ako veľmi potrebujeme počuť zasľúbenia Božie, ako sú dnešné dva texty. Uprostred sveta slabých ľudí a z poznania vlastných slabostí sme naučení brať nespoľahlivosť ako samozrejmú. V dnešnom nespoľahlivom svete ešte aj na odber novín potrebujete podpísať právnickú dohodu plnú záväzkov a postihov. To preto, lebo ľuďom sa nedá veriť. Boh je však spoľahlivý. On nepotrebuje ľuďom dávať záručné listy na svoje pôsobenie. Ak chceme kúpiť nejaký kvalitný výrobok, vyberáme si ho podľa veľmi známej a osvedčenej ochrannej značky. Boh je najvyššou zárukou kvality. Jeho lásku nič neprekoná. jeho pomoc nič neprevýši. Jeho spasenie je také, že ani ľudské oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo Otec nebeský pripravil tým, čo Ho milujú. Miluješ Boha ?