Slovak Czech English German Polish

Utorok, 10. novembra 1998

Blahoslavený ľud, čo pozná plesanie, ó Hospodine. Kráčajú v svetle Tvojej tváre. Mať osvietenú cestu dopredu, do budúcnosti, to patrí ku najväčším devízam ľudského života. Koľko neistoty a problémov to znamená pre národ, ak nemá istotu dobrého rozvoja v spolupráci s inými národmi. Národ bez perspektívy je semenišťom všelijakých zlých skutkov. A to isté platí aj o jednotlivcoch. Často čakáme, že sa nám to svetlo (teda radosť, pokoj, dobrota) dostane do života od druhých, teda zvonku. Ťažko sa však dočká svetla ten, kto ho nevidí v sebe samom. Boh dáva svetlo každému z nás. Kým nezačneme svietiť svetlom Božím, nepochopíme, že najväčšou radosťou je rozdávať radosť druhým - svietiť svetlom toho, ktorý nás zapálil vierou pre večnosť. Skúsme dnes uprostred krátiacich sa jesenných dní vniesť svetlo Božie do života našich blížnych.