Slovak Czech English German Polish

Streda, 11. novembra 1998

Nepadol ani jeden zo všetkých Jeho vzácnych sľubov, ktoré dal skrze svojho služobníka Mojžiša. Božie vedenie životom a Božia vôľa pre nás sa často nezhoduje s tým, čo by sme chceli od života my sami. Preto si Izraelci pod horou Sinaj urobili zlaté teľa. Ale chyba vtedy nebola u Boha. Boh nemeškal, keď Mojžiša 40 dní zdržal na vrchu. Boh má svoj vlastný kalendár, svoj vlastný diár a svoj vlastný harmonogram, podľa ktorého nás riadi. Spoliehajme sa viac na Božie plány a Božie sľuby dané do nášho života. Nesnažme sa dirigovať Bohu, akými cestami nás má viesť, ak chceme, aby to boli cesty požehnania.