Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 12. novembra 1998

Riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo. Svet, život, človek - všetko má svoj počiatok v Bohu. Aj dnešný deň má svoj počiatok v Bohu. Ak žijeme podľa tohto základného poznania, vyhneme sa mnohým bludom a starostiam. Naopak. Ak začneme dnešný deň s Bohom a budeme celý deň všetko konať pre Boha, nebudeme sa cítiť ako v tme. Aj temné myšlienky našich blížnych, aj temnota našej slabosti budú presvietené mocou Božou. Lebo Boh tvorí pre život. A túto Božiu silu života nijaká tma nemôže pohltiť. Ani tma Kristovho hrobu nevydržala dlhšie, ako do tretieho dňa. Musela sa premeniť na svetlo vzkriesenia. To svetlo nech nám mocne svieti.