Slovak Czech English German Polish

Piatok, 13. novembra 1998

U Neho je moc a múdrosť, Jeho je ten, čo blúdi i čo zvádza. Učili sme sa, že všetko stvorenie je Božie, teda, že aj diabol je Boží. Toto krajné vyjadrenie nás možno trochu prekvapuje, ale je pravdivé. Hovorí o tom, že niet na celom svete ani v celom stvorení (hmotnom a duchovnom) nikoho a ničoho, čo by sa vymykalo spod Božej právomoci, spod Božieho panstva. (Pre tých, čo sa boja piatka 13. - ani tento deň nevypadol spod Božej moci, i v piatok 13. vládne len a len Pán Boh !) Navyše nám kniha Jóbova pripomína, že u Boha je nielen moc, ale aj múdrosť. To je veľmi potrebná kombinácia. My ľudia svoju moc veľmi často nemúdro zneužívame. Nemusíme sa toho báť u Boha. Radšej sa u Neho učme, ako v múdrosti a láske máme pristupovať ku všetkým ľuďom - ku veriacim preto, lebo činiť dobre máme najmä domácim viery a ku neveriacim preto, lebo svojimi skutkami im vydávame svedectvo o Bohu, v ktorého veríme. Dajme pozor na to, akého Boha môžu v nás a našom konaní rozoznať neveriaci bratia a sestry.