Slovak Czech English German Polish

Sobota, 14. novembra 1998

Ak neveríte, neobstojíte! "Je celkom jedno, v koho veríš, je len dôležité, aby si v niečo veril." Podobné slová počúvame čoraz častejšie z úst rôznych vodcov (z-vodcov). Je to skutočne pekná myšlienka, ktorá robí na nás taký dojem, akoby nás učila veľkej tolerancii, porozumeniu pre ľudí z pohanských náboženstiev, alebo pre neveriacich. Ale pozor, ak by sme sa s tým uspokojili, potom môžeme zabaliť celú kresťanskú misiu ako zbytočnú, potom môžeme zabaliť aj celú Bibliu ako prekonanú. V Biblii sa totiž jednoznačne hovorí, že NIE JE JEDNO, v koho veríme. Nemá večný život, kto neverí v Ježiša Krista, Spasiteľa. Preto si dajme pozor na to, ak nás niekto znovu bude pod zdaním láskavosti a tolerancie presviedčať, že veriť v Boha, v prírodu, svetové bratstvo, alebo v Budhu je jedno. Nie je to jedno a dôkaz o tom raz každý z nás prežije na vlastnej koži, keď nás Kristus vzkriesi v posledný deň.