Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 16. novembra 1998

Vo svojej pravde veď a vyučuj ma! Čo je pravda? To je známa otázka skeptika Piláta z Pontu. Človek radšej spochybní pravdu, ako by sa jej odovzdal. V Ježišovi prichádza pravda k nám. V Ňom, v Jeho osobe spoznávame pravdu o svojom živote, o jeho zmysle, o hodnotách a jeho určení. Poznáte tú príhodu s pomarančom? Dvaja ľudia sa pozerajú na pomaranč a veľa o ňom hovoria. Nemôžu sa dohodnúť, či je sladký alebo kyslý. Ich rozhovor nemá konca. Do polemiky vstupuje tretí človek, ktorý pomaranč vezme, olúpe, rozdelí a dá ochutnať diskutujúcim. Teraz budú vedieť, aký je pomaranč. Podobne je to i so vzťahom ku Kristovi. Mnohí rozprávajú, diskutujú - je to naozaj tak? Vyskúšaj Ježiša! Skús to s Ním! A spoznáš, že v Ňom prichádza Pravda k nám.