Slovak Czech English German Polish

Utorok, 17. novembra 1998

Jób odvetil Hospodinu a povedal: Ajhľa som primalý, čo Ti ja môžem odpovedať? Ruku si kladiem na ústa. Ruku si kladiem na ústa - hovorí Jób. Ale kedy? Až po mnohých slovách a hádkach s Bohom. Po celom vodopáde argumentov, prosieb a naliehaní. Jóbov príbeh je i naším príbehom. I my zápasíme s Bohom ako kedysi Jákob. Hádame sa s ním ako Jób. Ale po čase si kladieme i my ruku na ústa. Veď iné sú cesty Božie ako naše cesty. A čo Boh koná, je všetko dobré pre nás a pre našu spásu. V pokore poznávame, že On je múdrejší ako naše najgeniálnejšie myšlienkové pochody a konštrukcie. Je dobre dôverovať Bohu, lebo ten, kto mu dôveruje, nebýva zahanbený.