Slovak Czech English German Polish

Streda, 18. novembra 1998

Je čas, aby Hospodin zasiahol; Tvoj zákon porušili. Materiálny svet má svoje zákonitosti. Podobne je to i v duchovnom svete. Apoštol Pavol nám pripomína, že čo človek rozsieva, to bude i žať. Medzi sejbou a žatvou je priamy súvis. Niektoré plody rastú rýchlo, iné pomalšie. Každý čin, i ten najskrytejší, raz vyjde najavo. Každý skutok lásky, i ten nejnepatrnejší, má svoju odplatu. Nedajme sa pomýliť, ak naša láska nie je opätovaná hneď, ak sa nám zdá, že žatva nie je úmerná sejbe. Boh svojím časom všetko odplatí. Ľudia odpozorovali od života, že Božie mlyny melú pomaly, ale isto. V tomto poznaní je ukrytá hlboká biblická pravda.