Slovak Czech English German Polish

Piatok, 20. novembra 1998

Aj naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne; zahynie múdrosť múdrych a skryje sa rozumnosť jeho rozumných. Stále platí, že Boh je Boh a človek je človek. Hoci sa človek snaží prekročiť túto hranicu a nahovára si, že môže spraviť dobrý dojem na Boha, tak ako sa nám to často darí robiť na ľudí. Ale Boh nie je človek. On nehľadí na to, čo vidia oči. Ale hľadí na srdce človeka. A tu končí každé chytráctvo a vypočítavosť človeka. Pre takúto ľudskú vypočítavú múdrosť a rozumnosť nemá Boh pochopenie. Avšak ten, kto úprimným srdcom miluje Boha, tomu sa Boh dá poznať. Ježiš hovoril svojím učeníkom, že ten, kto zachováva Božie prikázania a nešpekuluje, až pokiaľ môže ísť, aby neprekročil hranicu, ten miluje Boha a Boh miluje jeho. A v tomto otvorenom vzťahu sa mu Boh dáva poznávať. Poznávajme Ho aj my vo vzťahu lásky a dôvery v tento deň.