Slovak Czech English German Polish

Sobota, 21. novembra 1998

Ja radujem sa Tvojej reči ako ten, ktorý hojnú korisť nachádza. Je veľa druhov radosti. Môžeme prežívať radosť z nových šiat, ale môžeme prežívať i radosť, ktorá nie je viazaná na vonkajší, materiálny dar. Kresťania prežívajú zvláštnu radosť, keď čítajú Božie slovo a ono ich osloví. Prehovorí do ich životnej situácie. Dodá im odvahy k novému kroku viery, alebo trpezlivosti v čase skúšky. Je to zvláštna radosť, keď prežívame, že Boh hovorí vo svojom slove k nám a my vieme, že nekráčame životom sami, ponechaní na seba. Boh svojím Duchom prebýva v nás a formuje nás deň za dňom na Kristovu podobu. Je radosť vidieť bratov a sestry, ktorí rastú vo viere a črty Pána Ježiša čoraz jasnejšie vidieť v ich živote.