Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 22. novembra 1998

Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Boh postavil človeka pred voľbu medzi dvoma cestami: - cestu spravodlivosti, ktorá vedie do večného života, a cestu neprávosti, ktorej cieľom je smrť. Zdalo by sa, že je veľmi jednoduché rozhodnúť sa pre život. Ale v skutočnosti je to práve naopak. Človek si volí cestu neprávosti a svojvoľného života, i keď vie, kam tá cesta povedie. Ide do náručia smrti s otvorenými očami, akoby neexistovala iná možnosť. Boh si však neželá smrť hriešnika. Našiel východisko, riešenie z bezvýchodiskovej situácie. I keď sa tisíckrát rozhodneme proti Nemu, On sa rozhodol raz a navždy pre nás. Vo svojom Synovi zvolil pre nás cestu života. V Kristovi sa Boh skláňa k nám. Kto prijal Krista za svojho Pána, prijal v Ňom milosť i večný život. Boh sa mu stal otcom a my Jeho dcérou/synom.