Slovak Czech English German Polish

Utorok, 24. novembra 1998

Povstaň, Bože, rozrieš svoj spor! Koľkokrát sa zamyslíme, povzdychneme si nad životom okolo nás - v rodine, cirkvi, národe i vo svete. Z času na čas prežívame žalmistov vnútorný zápas (Ž 73-74) - prečo sa ľuďom bez Boha - pyšným a nespravodlivým darí, sú zdraví, prosperujú a ľudia zbožní a pokorní srdcom podstupujú útlak a veľa bolestí? Prečo? - Táto otázka znie ako zvuk zvona v našich ušiach i srdciach. Niekedy nám bolesť a smútok zastrie pohľad na slávne Božie dielo v dejinách a zdá sa nám, že Boh je nám ďaleko. Koľkokrát však Boh víťazne zasiahol do nášho života i do dejín! Veríme, že Boh raz slávne všetky svoje sľuby naplní a každé koleno sa pred Ním skloní a vyzná, že On je Pán pánov a Kráľ kráľov.