Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 26. novembra 1998

Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra. Slovo má úžasnú moc. Už len ľudské slovo generála dá do pohybu celú armádu. O čo viac slovo Boha. Ono jediné má moc vytvoriť niečo z ničoho. Prorok Ezechiel píše posolstvo nádeje Izraelcom v Babylonskom zajatí, že Boh sa milostivo skloní k nim, a dá im nové srdce a nového ducha. Ich život i myslenie sa zmenia. Ozve sa v nich neutíchajúca túžba po Bohu, po spoločnosti s Ním, v Jeho slove, túžba po spravodlivosti, pokoji a láske. Je to dar nového života, novej životnej orientácie. V nej nám Boh daruje pokoj v duši, zmysel života a perspektívu večnosti v Jeho prítomnosti. Na to, aby človek mohol takto žiť, je treba, aby sa každý deň otváral pôsobeniu Božieho, oživujúceho Ducha.