Slovak Czech English German Polish

Piatok, 27. novembra 1998

Hospodin bude bojovať za vás, vy buďte len ticho. Učeníci pri rozlúčkovej reči so svojím Majstrom prežívali zármutok a neistotu. Ako to bude, ak ich Pán odíde a zanechá ich samotných? I nám sa zovrie srdce úzkosťou pri predstave, že by nás milovaný človek opustil. Ježiš upokojuje učeníkov. Zasľubuje im Ducha svätého, ktorý bude stále s nimi. A zanecháva im pokoj, ktorý ľudský rozum nedokáže pochopiť, ale môže ho prijať. Je to pokoj, ktorý sa nedá strhnúť do víru nepokoja sveta. Je to pokoj srdca, vyrovnanosť a zmysluplnosť. Je to pokoj, ktorý prekonáva náš ľudský nepokoj. Prežívame ho vždy, keď sa utíšime a necháme priestor Bohu v našich myšlienkach a živote.