Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 29. novembra 1998

Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ovláda svoje pery, koná rozumne. Raz sa spýtali jedného starého, múdreho človeka - prečo mlčí, neozve sa, nič nepovie? Odpovedal: - Všetko dôležité už bolo povedané. Je treba to len prijať a konať podľa toho. Povedaného bolo už veľa. Slová stratili svoju moc. Idú ponad hlavy poslucháčov. Spomeňme si, koľko kázní, koľko príhovorov sme už počuli. Konštatujeme, že ľudia našej doby sú ku slovám skeptickí, nevšímaví. Ale pozorne sledujú naše činy a životný štýl. I tí, ktorí nečítali štyri evanjeliá, pozorne čítajú a sledujú piate evanjelium - náš život. Náš život, naša dôvera v Božie slovo a v Pána Ježiša Krista, prinúti ľudí zamyslieť sa nad životom v Božej prítomnosti. Životom, ktorý je nesený vierou, láskou a nádejou. Blahoslavení sú tí, ktorí počujú a konajú.