Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 30. novembra 1998

Plesajte Bohu, našej sile! Včerajším dňom sa skončil cirkevný rok. Aj keď nie sme ešte dnes akosi naladení bilancovať a hodnotiť uplynulé obdobie, ako to budeme robiť už za mesiac, predsa nám nezaškodí, aby sme si uvedomili, kde je zdroj našej sily. Je to nebeský Otec, ktorému máme plesať a jasať za to, že nám dal svojho Syna, ktorý prišiel na svet, aby nám práve dnes ponúkol svoju pomoc. Príchod Božieho Syna je najdôležitejšou udalosťou ľudských dejín a to preto, lebo prijatím jeho pomoci a sily nám Boh nedáva žiadne maličkosti, ale to najcennejšie, čo dostať môžeme. Tá cenina sa volá: večný život.