Slovak Czech English German Polish

December

Utorok, 01. decembra 1998

Nik nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem Teba.

Čítať ďalej: Utorok, 01. decembra 1998

Streda, 02. decembra 1998

Aké veľké sú Jeho znamenia, aké mocné sú Jeho divy! Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a Jeho vláda z pokolenia na pokolenie.

Čítať ďalej: Streda, 02. decembra 1998

Štvrtok, 03. decembra 1998

Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na vážkach.

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. decembra 1998

Piatok, 04. decembra 1998

Nie vojenskou mocou ani silou ale mojím Duchom - hovorí Hospodin mocností.

Čítať ďalej: Piatok, 04. decembra 1998

Sobota, 05. decembra 1998

Dokiaľ zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú.

Čítať ďalej: Sobota, 05. decembra 1998

Nedeľa, 06. decembra 1998

Ja Hospodin som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ.

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. decembra 1998

Pondelok, 07. decembra 1998

Ruka nášho Boha je nad všetkými, čo ho úprimne hľadajú, ale jeho moc a hnev je proti všetkým, čo ho opúšťajú.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. decembra 1998

Utorok, 08. decembra 1998

Priaznivo obrátim oči na nich, vystaviam ich a nezrúcam, zasadím ich a nevytrhám.

Čítať ďalej: Utorok, 08. decembra 1998

Streda, 09. decembra 1998

Počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých.

Čítať ďalej: Streda, 09. decembra 1998

Štvrtok, 10. decembra 1998

Ty, Bože náš, predsa si nás netrestal podľa našich vín.

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. decembra 1998

Piatok, 11. decembra 1998

Skryje ma v svojom stane v deň pohromy, schová ma v skrýši svojho šiatra.

Čítať ďalej: Piatok, 11. decembra 1998

Sobota, 12. decembra 1998

Veď ak niekto dopadne svojho nepriateľa, či ho prepustí jeho cestou po dobrom?

Čítať ďalej: Sobota, 12. decembra 1998

Nedeľa, 13. decembra 1998

Nech príde na mňa Tvoja milosť, Hospodine, spasenie Tvoje podľa Tvojej reči.

Čítať ďalej: Nedeľa, 13. decembra 1998

Pondelok, 14. decembra 1998

Počujte, všetky národy, načúvaj, zem i čo ju napĺňa,a nech je Hospodin, Pán svedkom proti vám.

Čítať ďalej: Pondelok, 14. decembra 1998

Utorok, 15. decembra 1998

Moje ústa sú plné Tvojej chvály, oslavy Tvojej celý deň.

Čítať ďalej: Utorok, 15. decembra 1998

Streda, 16. decembra 1998

Ak som našiel priazeň v Tvojich očiach, daj mi prosím znať svoje cesty, nech Ťa poznám.

Čítať ďalej: Streda, 16. decembra 1998

Štvrtok, 17. decembra 1998

Milovníci Hospodina, nenáviďte zlé!

Čítať ďalej: Štvrtok, 17. decembra 1998

Piatok, 18. decembra 1998

Ľud môj nasýti sa mojím dobrodením - znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Piatok, 18. decembra 1998

Sobota, 19. decembra 1998

To slovo je veľmi blízko teba; je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil.

Čítať ďalej: Sobota, 19. decembra 1998

Nedeľa, 20. decembra 1998

Vskutku miluješ svoj ľud.

Čítať ďalej: Nedeľa, 20. decembra 1998

Pondelok, 21. decembra 1998

Keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou.

Čítať ďalej: Pondelok, 21. decembra 1998

Utorok, 22. decembra 1998

Riekol mi Hospodin: Si mojím služobníkom, Izraelom, ktorým sa oslávim.

Čítať ďalej: Utorok, 22. decembra 1998

Streda, 23. decembra 1998

Moje oči sú uprené vždy na Hospodina, lebo On vyprostí mi nohy z osídla.

Čítať ďalej: Streda, 23. decembra 1998

Štvrtok, 24. decembra 1998

Dobre čiň Sionu vo svojej priazni!

Čítať ďalej: Štvrtok, 24. decembra 1998

Piatok, 25. decembra 1998

Nech môj jazyk ospevuje Tvoju reč, lebo všetky Tvoje príkazy sú spravodlivé.

Čítať ďalej: Piatok, 25. decembra 1998

Sobota, 26. decembra 1998

Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť.

Čítať ďalej: Sobota, 26. decembra 1998

Nedeľa, 27. decembra 1998

Pre svoje slovo a podľa svojho srdca učinil si všetky tie veľké veci.

Čítať ďalej: Nedeľa, 27. decembra 1998

Pondelok, 28. decembra 1998

Haleluja! Ďakujem Hospodinu z celého srdca v kruhu úprimných, v zbore.

Čítať ďalej: Pondelok, 28. decembra 1998

Utorok, 29. decembra 1998

Ja však chcem hľadieť na Hospodina, čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší.

Čítať ďalej: Utorok, 29. decembra 1998

Streda, 30. decembra 1998

Ja som urobil zem i človeka som stvoril na nej.

Čítať ďalej: Streda, 30. decembra 1998