Slovak Czech English German Polish

Utorok, 01. decembra 1998

Nik nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem Teba. Slovko "svätý" vyvoláva mnohokrát aj medzi veriacimi ľuďmi úškrn, akoby išlo o niečo, čo páchne "starinou", je nemoderné a zastaralé. V skutočnosti toto slovo doslova znamená, "byť oddelený". Keď sa nad tým zamyslíme, pochopíme veľmi rýchlo, ako je dobré, že Boh chce, aby sme jednoznačne boli iní, ako ľudia vo svete. Kresťan má žiť podľa Božej vôle a Božou vôľou je, aby sme nekradli, nesmilnili, krivo neprisahali, svätili deň odpočinku, a hlavne, aby náš nebeský Otec bol naším jediným Pánom, ktorého poslúchame a ctíme. Keď budeme takto "oddelene" žiť, bude to aj pre svet svedectvom, že život v svätosti je lepší, lebo vedie k večnosti.