Slovak Czech English German Polish

Piatok, 04. decembra 1998

Nie vojenskou mocou ani silou ale mojím Duchom - hovorí Hospodin mocností. Raz sa ruského diktátora Stalina pýtali, či sa nebojí vplyvu Vatikánu. Na túto otázku Stalin odpovedal pyšnou protiotázkou. Koľkože tankov a divízii má pápež k dispozícii? Tento bývalý seminarista pravoslávnej cirkvi do smrti nepochopil, že zbrane Ducha sú oveľa silnejšie ako tanky a delá. Nakoniec Vatikán stojí a komunizmus v Rusku je už minulosťou. My evanjelici pritom dobre vieme, že ani Vatikán sa v minulosti vždy nechoval ako duchovná autorita, veď koľko sĺz a utrpenia priniesla rímsko-katolícka cirkev naším predkom. Preto sa naša nádej obracia k Hospodinovi, iba od neho očakávame pomoc a záchranu.