Slovak Czech English German Polish

Sobota, 05. decembra 1998

Dokiaľ zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú. "Co Bůh činí, to dobré jest," spievali naše staré matere a dobre vedeli, o čom je táto pieseň nášho Tranovského. Ako roľníci dobre poznali, zo sledovania prírody, aký je potrebný dážď a slnko a ako škodí, keď je niečoho veľa. Preto pociťovali závislosť na Bohu veľmi intenzívne. Zdá sa, že aj nám je dnes potrebné toto poznanie. Poznanie, že vo všetkom sme závislí na Bohu. Veď nijaká skutočná nezávislosť, o akej snívajú ľudia, ani neexistuje. Boh na rozdiel od ľudí dáva svoje dary bez predbežných podmienok. Preto nás Pavol vyzýva, aby sme mu ďakovali za jeho nezištné dary.