Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 07. decembra 1998

Ruka nášho Boha je nad všetkými, čo ho úprimne hľadajú, ale jeho moc a hnev je proti všetkým, čo ho opúšťajú. Veľmi často je v povedomí kresťanov Boh spojený s predstavou niekoho, kto bezhranične a bezpodmienečne chce ľuďom dať svoju milosť. Táto predstava je nebezpečnejšia ako iné aj kvôli tomu, že je blízko pravde. Boh ľudí bezhranične miluje a každého z nás chce zachrániť pred smrťou, ale nie je to zadarmo. Božia milosť nie je ani trošku lacná. Veď poslať na smrť vlastného Syna nemohol Boh urobiť len tak. Preto nikto, kto pohŕda Božími darmi, nemôže očakávať, že Boh ho nakoniec príjme do svojho kráľovstva. Nie! Božia otcovská náruč je otvorená len pre tých, ktorí ho úprimne hľadajú a zostávajú v Kristovom učení.