Slovak Czech English German Polish

Utorok, 08. decembra 1998

Priaznivo obrátim oči na nich, vystaviam ich a nezrúcam, zasadím ich a nevytrhám. Dnešné heslá nám pripomínajú dve významné historické udalosti, ktoré zmenili život Božieho ľudu. Jeremiáš sa obrátil s Božou výzvou na Izraelcov, ktorí boli v babylonskom zajatí, aby sa zmierili s tým, že tam budú musieť prežiť celé desaťročia. To pre Izraelcov bola strašná rana. Zrazu boli v cudzine a museli si zvykať na podradné postavenie, ale aj nato, že ich Boh nie je viazaný na nejakú krajinu či miesto. Verš zo Skutkov nám hovorí, na čom sa uzniesol prvý koncil kresťanskej cirkvi, totiž, že nie zo skutkov, ale len milosťou Ježiša Mesiáša dôjdeme ku spáse. Vďaka Bohu, že je všadeprítomný, aby hľadal a spasil, čo bolo zahynulo.