Slovak Czech English German Polish

Streda, 09. decembra 1998

Počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých. Izaiášovo videnie muža bolesti, Služobníka Hospodinovho, je fascinujúcim a strhujúcim obrazom, ktorý sa odohral o 700 rokov neskôr, keď náš Spasiteľ prinášal na Golgote zástupnú obeť za naše hriechy. Tento obraz nikdy nevybledne z myslí nás všetkých, ktorí sme uverili a poznali, že práve na kríži tiekla Jeho krv za nás, ako kedysi tiekla krv baránkov za hriechy ľudu v starom Izraeli. Zároveň nám Pavol hovorí, aby Ježišova obeť bola pre nás príkladom, podľa ktorého máme aj my byť pripravení podať ochotnú ruku ľuďom, ktorí sa nachádzajú v núdzi. Nie preto, aby sme boli spasení, ale z vďačnosti za to, že sme spasení.