Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 10. decembra 1998

Ty, Bože náš, predsa si nás netrestal podľa našich vín. Nehrešte! Dodržiavajte prikázanie! Ako červená niť sa vinú tieto a podobné výzvy dejinami ľudstva. A predsa, znovu a znovu musíme všetci vyznávať, že sú chvíle, keď sme k týmto prikázaniam hluchí a slepí. Či nie je v nás v skutočnosti túžba po hriechu taká silná, že radšej hľadáme argumenty, ako ospravedlniť svoje konanie, miesto toho, aby sme pokorne vyznali, že si nechceme priznať svoju omylnosť. Možno naše počínanie súvisí s akousi falošnou predstavou, že sa nemôžeme predsa priznať k svojím chybám, ale tento dôvod je pred Bohom veľmi smiešny. Veď On aj tak vie, akí sme. Pred ním nič neskryjeme, preto hľadajme Ježiša, ktorý pozná maše hriechy a chce byť naším hovorcom u Otca.