Slovak Czech English German Polish

Piatok, 11. decembra 1998

Skryje ma v svojom stane v deň pohromy, schová ma v skrýši svojho šiatra. Nepoznám človeka, ktorý by ochotne povedal, som slabý, nerozumiem všetkému, o čom sa hovorí, alebo čo robíte. Nikto nie je rád, keď je pristihnutý pri niečom, za čo sa musí hanbiť. Neradi ukazujeme svoje slabosti. A tak sa stáva, že si mnohokrát berieme na svoje plecia väčšiu záťaž, akú sme schopní uniesť. A tu zrazu počujeme slová najväčšieho z apoštolov, že práve v slabostiach a úzkostiach má zaľúbenie. On, ktorý mal od Boha charizmy, o ktorých sa nám môže iba snívať, vyznáva, že pre človeka je najlepšie, keď je slabý, lebo vôbec nie sme dôležití a možno ani potrební. Dôležité je len jedno, či sa cez nás prejavuje Božia moc a či Boh je v našich slovách a skutkoch oslávený. Na to nikdy nezabudnime.