Slovak Czech English German Polish

Sobota, 12. decembra 1998

Veď ak niekto dopadne svojho nepriateľa, či ho prepustí jeho cestou po dobrom? Poznáme veľmi dobre príbeh o tom, ako Dávid mohol dvakrát úplne pokojne zabiť svojho kráľa, ktorý ho prenasledoval a chcel ho zabiť. Ale neurobil tak. Dôvod prečo to nespravil, je ten, že dobrým premohol zlé. Už počujem hlasy dnešných moderných ľudí: "Niekto by mi škodil? Ohováral ma? Alebo chcel by mi nejako podobne ublížiť? To by som mu dal! Tak by som s ním zatočil, žeby sa z toho nespamätal!" Dobre poznáme takéto reakcie. A predsa náš Pán žiada od nás iné zmýšľanie. Chce, aby sme boli mierni a pokojní. Veď zlo plodí len zlo a pomsta volá iba opäť po pomste, my však máme byť nositeľmi úplne iných hodnôt v našom živote. Veru tak, dobrým premáhajme zlo a Boh nám určite požehná, ako požehnal Dávidovi.