Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 13. decembra 1998

Nech príde na mňa Tvoja milosť, Hospodine, spasenie Tvoje podľa Tvojej reči. Príchod nášho Pána bol a je spojený s veľkými očakávaniami. Naše deti čakajú, aké darčeky od nás dostanú, rodiny sa tešia, že aspoň na pár dní v roku budú mať čas venovať sa jeden druhému. To sú naše ľudské očakávania Vianoc, ale my kresťania vieme, že skutočný advent je v tom, že očakávame príchod Božieho Syna, ktorý sa k nám prihovára prostredníctvom svojej milosti a očakáva, že ju prijmeme vierou. Preto si urovnajme svoje myšlienky v hlave a pochopme konečne, že nik iný nám nikdy nebude môcť dať toľko ako náš Pán. On každého, kto prosí nevyženie a nepošle naprázdno domov.