Slovak Czech English German Polish

Utorok, 15. decembra 1998

Moje ústa sú plné Tvojej chvály, oslavy Tvojej celý deň. Možno ste niektorí spoznali ten ťažký pocit, keď ste prišli domov a zistili, že Vás niekto vykradol. Je to bolestivé, keď prídeme o majetok, o časť finančnej hotovosti, či auto, na ktoré sme si zobrali úver. Nie je to jednoduché. No oveľa tragickejšie je to, keď nám svet, starosti i takáto udalosť ukradne zo srdca Krista. Vlastne i v takýchto chvíľach sa pozná, čo je v našom srdci. Ak Kristus - On nám pomôže i tento kríž uniesť a neprenáhliť sa. On je náš pokoj i naša nádej. Preto, ak je naše srdce úrodnou pôdou pre Božie Slovo, hovoríme najprv s Ním o našich problémoch a starostiach. Práve na tomto mieste nám Pán Ježiš hovorí, že niet dobrého stromu, ktorý by rodil zlé ovocie, a zase niet planého stromu, ktorý by rodil dobré ovocie. A tak nám pomáha v orientácii, aby sme jasne videli, že konanie i reči ľudí odráža a odzrkadľuje iba to, čo je v ich srdci. Ak Kristus, potom sú moje ústa plné chvály, lebo takto sa prejavuje láska. Odovzdajme svoje srdce Bohu, otvorme ich v tomto adventnom čase dokorán. Pozvime Krista dnu, aby ho očistil, uzdravil, posvätil a prijal za svoj príbytok, Keď láska Kristova naplní naše srdce, stane sa svätyňou, kde bude znieť chválospev celý deň. V živote si milý brat a sestra musíš dávať pozor na hodnoty, aby si neutrpel škodu. Si však dostatočne bdelý a opatrný, ak ide o Tvoje srdce?