Slovak Czech English German Polish

Streda, 16. decembra 1998

Ak som našiel priazeň v Tvojich očiach, daj mi prosím znať svoje cesty, nech Ťa poznám. Mojžiš chce byť Božím nástrojom, a preto hľadá svojho Boha. Nemal to ľahké s národom, ktorý, len čo sa od neho vzdialil, už sa vrátil k starému spôsobu života. Niet divu, že sa Mojžiš cíti unavený a aby nerezignoval, potrebuje pomoc. Povzbudzujúce je, že ju hľadá na správnej adrese. Usiluje sa o naplnenie Božej vôle, a preto prosí o pravú múdrosť a poznanie. Prosiť o túto pravú múdrosť znamená prosiť o oživenie pravej zbožnosti. Boh je ochotný dať svojho Ducha tým, čo ho prosia, aby sme neboli zaslepení hriechom, ale poznali, že v Kristovi sa nám zjavil BOH. Múdrosť - to je poznanie tých, čo sú čistého srdca a žijú na tomto svete tak, ako keby boli v prítomnosti Božej.