Slovak Czech English German Polish

Piatok, 18. decembra 1998

Ľud môj nasýti sa mojím dobrodením - znie výrok Hospodinov. Poznávame vo svojom živote hranice svojich možností a schopností? Neraz chceme všetko stihnúť a nevychádza to. Sme často pod tlakom povinností a starostí, ktoré máme a sme vnútorne unavení a hladní... No Boh má moc, aby nás nasýtil. Tak to zvestuje prorok i apoštol Pavol. On ponúka ten skutočný pokrm vo sviatosti Večere Pánovej. Nám vyčerpaným, unaveným kresťanom na konci druhého tisícročia ponúka všetko v Kristu. On nám dáva odpustenie a znovu nás poveruje službou a dáva nám k nej aj vnútornú silu. "Nejdeme k Večeri Pánovej preto, lebo sme dobrí. Ideme k nej preto, lebo sme hriešnici, ktorí potrebujú Ježiša." Náš nekonečný hlad po zmierení, oslobodení, láske, prijatí, obnovení a živote sa tu nasýti. Kto túto milosť zakúsil, nemôže inak, len ďalej o nej svedčiť. Preto možno pripravujeme aj vianočné darčeky, aby sme ukázali na to veľké bohatstvo milosti a každého požehnania v Kristovi.