Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 20. decembra 1998

Vskutku miluješ svoj ľud. Sme skutočne pripravení na Vianoce? Pripravili sme darčeky, všetko nakúpili, ešte doupratovať a niekoľko drobností a... Je to skutočne príprava? Čo naše srdcia, rodiny? Veď nejde o dobrú atmosféru a náladu počas niekoľkých dní, ale náš život. Uvažujeme o tom, čo všetko Kristus vykonal pre našu záchranu? Rímsky cisár Karol V., ktorý vládol v 16. storočí, dlhoval istému obchodníkovi z Antverp značný obnos. Keď tento muž zistil, že cisár mu dlh nebude môcť splatiť, usporiadal veľký banket, na ktorý pozval aj panovníka. Počas hostiny v prítomnosti hostí hostiteľ zapálil sviecu. Potom vybral záznam všetkých cisárových dlhov a tak dlho ho držal nad plameňom sviece, kým sa nepremenil na popol. Karol V. bol tak dojatý, že obchodníka objal a rozplakal sa. Aký nerozvážny by bol býval cisár, keby túto veľkorysú ponuku nebol prijal! Ako krásne bude znieť počas Vianoc zvesť, že sa narodil Spasiteľ, v ktorom Boh "zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky" - my však musíme vierou prijať jeho ponuku, prijať Jeho lásku.