Slovak Czech English German Polish

Streda, 23. decembra 1998

Moje oči sú uprené vždy na Hospodina, lebo On vyprostí mi nohy z osídla. Tak sa modlíme každý deň. Uvedomujeme si, že pokušenie a zlo je naozaj vždy blízko. Často prichádza v úplne nevinnej a neškodnej podobe. Nedáme si pozor a sme v problémoch. Ale všetci veriaci majú zasľúbenie: cez Neho máme záchranu. V Ňom máme záchranu i vyslobodenie, i odpustenie, i napravenie. Preto upierame svoje oči na Neho i dnes. Vo všetkom čo podnikáme. Zvlášť vtedy, keď sa ocitneme v ťažkostiach. A sme vďační za to, že máme kam upierať oči, že nebo, svet, vesmír nie sú prázdne. Blížiace sa Vianoce nás o tom znovu uisťujú.