Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 24. decembra 1998

Dobre čiň Sionu vo svojej priazni! Menujeme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Pre zásluhy toho Dieťatka, ktoré ležalo v jasličkách Pán Boh urobil svojimi deťmi všetkých, ktorí uveria v Neho. I v dnešný deň ide o uverenie. I v dnešný deň ide o prijatie toho dieťatka za svojho Pána. Či sme Mu už otvorili dvere, alebo povedali: Nemáme miesta, nemáme čas, nemáme záujem? A keď budeme ako rodina sedieť okolo štedrovečerného stola, pripomeňme si, kto je pred dverami a komu máme byť v živote otvorení.