Slovak Czech English German Polish

Piatok, 25. decembra 1998

Nech môj jazyk ospevuje Tvoju reč, lebo všetky Tvoje príkazy sú spravodlivé. Moje oči videli Tvoje spasenie. Moje oči videli skutky Hospodina v mojom živote i vo svete v minulosti i prítomnosti. Toto je veľkou radosťou dnešného dňa. Toto: vidieť skutky Hospodina, nezostať v tme. I tam, kde neveriaci nevidia. Vidieť a plesať. Vidieť a oslavovať. Vidieť a aj verejne vyznať so Simeonom, aby mali z toho úžitok mnohí.