Slovak Czech English German Polish

Sobota, 26. decembra 1998

Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť. Mnohokrát by sa mnohí aj snažili. Najmä tí úprimného a čistého srdca. Ale... Keby nebolo toto ale. Tí, čo sa snažia za spravodlivosťou, vierou, láskou a pokojom neraz dopadnú podobne ako Štefan. Totiž zle. V dnešný deň vidíme, že k životu viery je potrebná odvaha. Žid 10,39 Odvahu získavame pri jasličkách Narodeného, keď sa naše srdce zachveje pod Jeho pohľadom. Napokon sa to vyplatí, lebo štefanovský životný štýl má za výsledok život, spravodlivosť a česť. Štefanovský životný štýl podnecuje aj druhých k odvahe viery, a tak sa rodí skutočne nový a lepší svet.