Slovak Czech English German Polish

Streda, 30. decembra 1998

Ja som urobil zem i človeka som stvoril na nej. Ale my máme jediného Boha - Otca. V Korinte muselo zaznieť toto slovo, pretože dookola bolo množstvo rozličných náboženských prúdov a predstáv z východu i západu. A toto slovo sa nám prihovára aj dnes, na sklonku roku 1998 a pripomína nám, že máme jediného Boha-Otca, ktorého nám zjavil Ježiš Kristus a niet iného. Aby sme sa nedali pomýliť tým, ktorí prichádzajú dnes rovnako, ako vtedy v Korinte s novými náukami a náboženstvami a božstvami. Máme jediného Boha. Aj keď hovoríme o Trojici Svätej, vieme, že to je jeden Boh. Ako sme Ho vyznávali podnes, tak Ho chceme vyznávať do konca.