Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 31. decembra 1998

Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš. S tou myšlienkou chceme skončiť rok. Náš Boh bol a je s nami vo všetkom, čo konáme. To nám dáva pokoj a istotu zvlášť v tých menej jasných situáciách života. To a jedine to nám pomáhalo zdolávať prekážky a ťažkosti roka, to nám pomohlo porozumieť rozličným situáciám, v ktorých sme sa ocitli. To nás nieslo po všetky dni roku minulého a s tým vstupujeme aj do roku nového. Len ešte jeden pohľad na uplynulý rok: či sme rozumeli všetkému, čo s nami konal? Či sme sa Jemu vo všetkom poddávali? Či nebolo aj tak, že On konal jedno a my sme chceli druhé?