Slovak Czech English German Polish

Január

Pondelok, 01. januára 2001

Slepých povediem nepoznanou cestou, kráčať im dám chodníkmi, ktoré neznajú.

Register to read more...

Utorok, 02. januára 2001

Hospodine, Bože vojov, kto je ako ty? Mocný si, Hospodine, obklopený vernosťou.

Register to read more...

Streda, 03. januára 2001

Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin.

Register to read more...

Štvrtok, 04. januára 2001

Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh. Kiež ma tvoj dobrý Duch vedie po rovnej zemi.

Register to read more...

Piatok, 05. januára 2001

Pomôž mi, svojmu služobníkovi; predsa si môj Boh, spolieham sa na teba!

Register to read more...

Sobota, 06. januára 2001

Len spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive.

Register to read more...

Nedeľa, 07. januára 2001

Od východu slnka až po jeho západ Hospodinovo meno je hodné chvály.

Register to read more...

Pondelok, 08. januára 2001

Vy však buďte pevní a nech vám neochabujú ruky, pretože za vaše dielo príde odmena.

Register to read more...

Utorok, 09. januára 2001

Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš.

Register to read more...

Streda, 10. januára 2001

Obráť sa, Hospodine, vysloboď moju dušu, zachráň ma svojou milosťou!

Register to read more...

Štvrtok, 11. januára 2001

Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia, ... aby odtískali slabých od súdu a oberali o právo biednych.

Register to read more...

Piatok, 12. januára 2001

Hospodin, tvoj Boh, je milosrdný Boh, neopustí ťa, ani ťa nezahubí.

Register to read more...

Sobota, 13. januára 2001

On, Hospodin, je náš Boh, jeho rozhodnutia platia na celej zemi.

Register to read more...

Nedeľa, 14. januára 2001

Ty si však vytiahol život môj z jamy, Hospodine, Bože môj.

Register to read more...

Pondelok, 15. januára 2001

Spievajte Hospodinu novú pieseň. Jeho chvála siaha až po koniec zeme.

Register to read more...

Utorok, 16. januára 2001

Moje srdce plesá nad tvojou spásou.

Register to read more...

Streda, 17. januára 2001

Ukáž nám, Hospodine, svoju milosť a udeľ nám svoju spásu!

Register to read more...

Štvrtok, 18. januára 2001

Ach, môj pane, prečo nás toto všetko postihlo, ak je Hospodin s nami?

Register to read more...

Piatok, 19. januára 2001

Až dokedy budete kulhať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nasledujte ho. Ak Baal, nasledujte toho.

Register to read more...

Sobota, 20. januára 2001

Potom sa Izraelci navrátia, budú hľadať Hospodina svojho Boha... Pribehnú s bázňou k Hospodinovi a k jeho dobrote v posledných dňoch.

Register to read more...

Nedeľa, 21. januára 2001

Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!

Register to read more...

Pondelok, 22. januára 2001

Zaplesaj, dcéra Sion, zvučne pokrikuj, Izrael, raduj sa a jasaj celým srdcom, dcéra Jeruzalem! Hospodin odňal rozsudky nad tebou.

Register to read more...

Utorok, 23. januára 2001

Alebo nemám sily zachraňovať?

Register to read more...

Streda, 24. januára 2001

Bože, učil si ma od mladosti a ja dosiaľ hlásam tvoje predivné skutky.

Register to read more...

Štvrtok, 25. januára 2001

Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť.

Register to read more...

Piatok, 26. januára 2001

Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetko to dobré, čo mi urobil?

Register to read more...

Sobota, 27. januára 2001

V jedinom dni zotriem previnenia tejto krajiny.

Register to read more...

Nedeľa, 28. januára 2001

Hľa, odvážil som sa hovoriť so svojím Pánom, i keď som len prach a popol.

Register to read more...

Pondelok, 29. januára 2001

Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí.

Register to read more...

Utorok, 30. januára 2001

Od najmenšieho po najväčšieho všetci sú ziskuchtiví, od proroka až po kňaza všetci sa dopúšťajú klamu. A ľahkomyseľne liečia rany môjho ľudu. Hovoria: pokoj, pokoj! Ale niet pokoja!

Register to read more...

Streda, 31. januára 2001

Ak sedím vo tme, Hospodin mi je svetlom.

Register to read more...

KALENDÁR