Slovak Czech English German Polish

Február

Štvrtok, 01. februára 2001

Ich synovia, ktorí zákon ešte neznajú, nech ho počujú a učia sa báť Hospodina, vášho Boha, po všetky dni.

Register to read more...

Piatok, 02. februára 2001

S jasotom spievali chválu Hospodinu: Lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosrdenstvo.

Register to read more...

Sobota, 03. februára 2001

I pohliadnu na mňa, ktorého prebodli.

Register to read more...

Nedeľa, 04. februára 2001

Keď zaznel zvuk trúb, cimbalov a iných hudobných nástrojov a chválospev Hospodinov, že je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť, oblak naplnil dom Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 05. februára 2001

Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo.

Register to read more...

Utorok, 06. februára 2001

Keď príval starostí vnútro mi zviera, útecha tvoja dušu mi oblaží.

Register to read more...

Streda, 07. februára 2001

Ty, Hospodine, neodopieraj mi svoje milosrdenstvo! Tvoja milosť a vernosť nech ma ustavične chránia!

Register to read more...

Štvrtok, 08. februára 2001

Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu?

Register to read more...

Piatok, 09. februára 2001

Z hlbín volám k tebe, Hospodine. Pane, počuj môj hlas.

Register to read more...

Sobota, 10. februára 2001

Izrael bude zachránený Hospodinom, večitou spásou. Nevyjde na hanbu ani na posmech na večné veky.

Register to read more...

Nedeľa, 11. februára 2001

Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vaša sila.

Register to read more...

Pondelok, 12. februára 2001

Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím svoje ústa do jeho úst.

Register to read more...

Utorok, 13. februára 2001

Hospodin je dobrý, jeho milosť trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie!

Register to read more...

Streda, 14. februára 2001

Aj my budeme slúžiť Hospodinu, lebo on je náš Boh.

Register to read more...

Štvrtok, 15. februára 2001

Moje srdce ti pripomína tvoje slová: Hľadajte moju tvár! Hľadám tvoju tvár, Hospodine.

Register to read more...

Piatok, 16. februára 2001

Pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa čaká náuka, lebo je poslom Hospodina mocností.

Register to read more...

Sobota, 17. februára 2001

Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.

Register to read more...

Nedeľa, 18. februára 2001

Uskutočnil si predivné plány, od pradávna verné a pravé.

Register to read more...

Pondelok, 19. februára 2001

Tvoj Vykupiteľ, svätý Izraela, bude sa volať Bohom celej zeme.

Register to read more...

Utorok, 20. februára 2001

Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si neukryl pred potupou a slinou.

Register to read more...

Streda, 21. februára 2001

Veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy. Ukryje ma v skrýši svojho stánku.

Register to read more...

Štvrtok, 22. februára 2001

Či je ruka Hospodinova prikrátka? Teraz uvidíš, či sa ti splní moje slovo alebo nie.

Register to read more...

Piatok, 23. februára 2001

Neboj sa, hŕstka Izraela, ja ti pomáham - znie výrok Hospodinov - tvoj Vykupiteľ je Svätý Izraela.

Register to read more...

Sobota, 24. februára 2001

Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil.

Register to read more...

Nedeľa, 25. februára 2001

Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.

Register to read more...

Pondelok, 26. februára 2001

Budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jákobovým.

Register to read more...

Utorok, 27. februára 2001

Ber ohľad na to, že tento národ je tvojím ľudom.

Register to read more...

Streda, 28. februára 2001

Dom Júdov omilostím... , ale ich nezachránim lukom, ani mečom a vojnou, ani koňmi a jazdcami.

Register to read more...

KALENDÁR