Slovak Czech English German Polish

Marec

Štvrtok, 01. marca 2001

Bude mi to dôvodom k radosti a chvále i na ozdobu u všetkých národov zeme, ktoré sa dopočujú o všetkom dobre, ktoré im spôsobím.

Register to read more...

Piatok, 02. marca 2001

Ty však vidíš trápenie a žiaľ, hľadíš a berieš to do svojich rúk.

Register to read more...

Sobota, 03. marca 2001

Z tej duše túžim po tebe za noci, aj dych môj vo mne túžobne ťa hľadá.

Register to read more...

Nedeľa, 04. marca 2001

Chizkija smrteľne ochorel. Keď sa však modlil k Hospodinu, odpovedal mu a dal mu znamenie. ... Chizkija sa neodplatil za preukázané mu dobrodenie.

Register to read more...

Pondelok, 05. marca 2001

Neboj sa a nestrachuj sa!

Register to read more...

Utorok, 06. marca 2001

Dal si im svojho dobrého ducha, aby ich priviedol k rozumu.

Register to read more...

Streda, 07. marca 2001

Dal si mi štít svojej spásy, tvoja pravica bola mi oporou.

Register to read more...

Štvrtok, 08. marca 2001

Spievajte Hospodinovi, velebte jeho meno, deň čo deň zvestujte jeho spásu!

Register to read more...

Piatok, 09. marca 2001

Pred Hospodinom budem chodiť v krajine živých.

Register to read more...

Sobota, 10. marca 2001

Tvoje slová boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu. Veď tvoje meno nosím, ó Hospodine, Bože mocností.

Register to read more...

Nedeľa, 11. marca 2001

Tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa predsa veseliť a uvidia olovnicu.

Register to read more...

Pondelok, 12. marca 2001

Aké hrozné je toto miesto! Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána.

Register to read more...

Utorok, 13. marca 2001

Ty si však ten istý a tvoje roky sú bez konca.

Register to read more...

Streda, 14. marca 2001

Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia.

Register to read more...

Štvrtok, 15. marca 2001

Spravodlivosť nezachráni spravodlivého v deň, keď spácha priestupok. Ani bezbožný nepadne pre bezbožnosť v ten deň, keď sa odvráti od svojej bezbožnosti.

Register to read more...

Piatok, 16. marca 2001

Posiela na zem svoju reč, rýchlo sa šíri jeho slovo.

Register to read more...

Sobota, 17. marca 2001

Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.

Register to read more...

Nedeľa, 18. marca 2001

Všetok ľud, uprostred ktorého si, uvidí dielo Hospodinovo.

Register to read more...

Pondelok, 19. marca 2001

Pas svoj ľud svojou berlou.

Register to read more...

Utorok, 20. marca 2001

Hospodin, váš Boh, sám bojoval za vás.

Register to read more...

Streda, 21. marca 2001

Miloval som vás, hovorí Hospodin.

Register to read more...

Štvrtok, 22. marca 2001

Vskutku, ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Izraela.

Register to read more...

Piatok, 23. marca 2001

Budúcemu pokoleniu rozpovieme slávne skutky Hospodina, jeho moc a divy, ktoré urobil.

Register to read more...

Sobota, 24. marca 2001

Preto, hľa, dám im vedieť, tento raz dám im poznať svoju moc a silu, a poznajú, že Hospodin je moje meno.

Register to read more...

Nedeľa, 25. marca 2001

Pijú víno z čiaš a najjemnejším olejom sa natierajú, ale necítia žiaľ nad troskami Jozefa.

Register to read more...

Pondelok, 26. marca 2001

Tisíc rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže.

Register to read more...

Utorok, 27. marca 2001

Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Streda, 28. marca 2001

Napriek tomu verím, že uzriem Hospodinovu dobrotu v krajine živých.

Register to read more...

Štvrtok, 29. marca 2001

Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem.

Register to read more...

Piatok, 30. marca 2001

Tí, čo tvoju spásu milujú, nech vždy hovoria: Boh je veľký!

Register to read more...

Sobota, 31. marca 2001

Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení.

Register to read more...

KALENDÁR